Welkom op de website van Basis Zdrave Fysiotherapie!

 

Tarieven

Werkwijze

In een intake gesprek wordt besproken waar een bepaalde behandeling uit zal bestaan, met welk doel de behandeling zal zijn en het aantal behandelingen. Ook kijken we dan naar uw verwachtingspatroon en wordt het beoogde resultaat met u besproken. Ook het kostenplaatje zal onder de loep genomen worden. Hierbij kunt u al uw vragen voorleggen. Dan wordt in overleg met u de behandeling gestart, waarbij er ook wordt gekeken wat iemand zelf thuis kan doen om de behandeling te bevorderen of versnellen.

 

Tarieven en zorgverzekering

De tarieven die in de praktijk worden gehanteerd gelden voor de duur van één kalenderjaar.
U dient er zelf zorg voor te dragen dat u op de hoogte bent of dat u nog verzekerd bent en in welke mate uw zorgverzekering de behandeling vergoed. U blijft altijd zelf verantwoordelijk voor het volledig en tijdig betalen van een factuur, ongeacht of de factuur door de zorgverzekeraar wordt vergoed.


Niet nagekomen afspraken

Mocht het voorkomen dat u niet op een gemaakte afspraak kunt komen, dan dient u 24 uur van te voor af te melden. Dit kan uitsluitend gebeuren via e-mail of per telefoon. Dit dient ook in het weekend te gebeuren. Inspreken op de voicemail is ook voldoende, mits u correct en duidelijk uw naam, de datum van de afspraak en uw telefoonnummer ingesproken heeft. Indien u de afspraak later afmeld of de afspraak vergeet, dan zal het tarief van de behandeling geheel, dan wel gedeeltelijk in rekening worden gebracht ongeacht de reden van annuleren. Deze kosten zullen dan bij u persoonlijk in rekening worden gebracht. Dit geldt ook voor behandelingen die normaliter vergoed worden door de zorgverzekeraar.


Privacy

Uw persoonlijke en medische gegevens worden altijd met zorg behandeld. Dit wil zeggen dat alleen de therapeut en degene die betrokken zijn bij de behandeling inzage hebben in uw gegevens. Deze gegevens worden nooit zonder uw toestemming aan derden verstrekt.


Klachtregeling

U kunt ervan uit gaan dat u met de grootst mogelijke zorg wordt behandeld bij ‘Basis Zdrave Fysiotherapie’. Mocht er desondanks toch een klacht ontstaan, dan kunt u dit gerust kenbaar maken. In eerste instantie kunt u het beste een gesprek aangaan. Er zal dan geprobeerd worden om een oplossing te vinden. Indien een oplossing niet mogelijk blijkt te zijn, kunt u zich bijvoorbeeld wenden tot de Landelijke Klachtencommissie Paramedici eerstelijns via www.paramedisch.org.


Rechten en plichten

Wanneer iemand de hulp van een zorgverlener inroept, ontstaat er een geneeskundige behandelovereenkomst tussen deze twee partijen. Hierbij geldt de wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO). Hierin staat beschreven dat u een aantal rechten en plichten heeft. Zo heeft u recht op het verkrijgen van duidelijke informatie. Ook heeft u het recht om uw medisch dossier, wat door de zorgverlener moet worden bijgehouden, in te zien. Van de zorgverlener wordt verwacht de privacy van de patiënt te bewaken. Voor elk onderzoek en voor iedere behandeling is toestemming nodig van de patiënt. Uit eindelijk beslist u als patiënt altijd zelf of er wel of niet wordt behandeld, niet de zorgverlener.
Naast deze rechten heeft u een aantal plichten. Zo dient u de zorgverlener zo goed, eerlijk en volledig mogelijk op de hoogte stellen van uw problematiek. Daarnaast bent u verplicht om de zorgverlener te betalen. De zorgverlener heeft echter het recht om niet in te gaan op een onredelijk verlangen van u als patiënt en kan weigeren een behandeling uit te voeren.


Toepasselijk recht

Op de overeenkomst met de therapeut en de patiënt is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.


Wijzigingen

De praktijk ‘Basis Zdrave Fysiotherapie’ behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden ten allen tijde aan te passen. Wijzigingen worden u vooraf kenbaar gemaakt en worden geacht door u te zijn geaccepteerd indien hierbij geen bezwaar wordt gemaakt.

 

Tarieven 

€ 32,00

Zitting
€ 43,50 Zitting oedeemtherapie
€ 43,50 Lange zitting voor patiënten met complexe en/of meervoudige zorgvragen
€ 15,00 Telefonische zitting
€ 15,00 Screening
€ 44,00 Intake en onderzoek na screening
€ 44,00 Intake en onderzoek na verwijzing
€ 55,00 Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek
€ 32,50 Groepszitting voor specifieke behandelingen van twee personen
€ 15,00 Toeslag voor uitbehandeling
€ 15,00 Toeslag behandeling aan huis

Niet nagekomen afspraak: volledig tarief, indien de afspraak niet 24 uur van tevoren is afgezegd.

Buiten zorgverzekeringspakket

€ 32,50 Deel massage
€ 65,00 Algehele massage
€ 10,00 Warmte applicatie
€ 25,00 Warmte Wellness stenen
€ 10,00 Koude applicatie
€ 32,50 Eenvoudige, korte rapporten
€ 65,00 Meer gecompliceerde rapporten


Versterkte verbanden en hulpmiddelen volgens geldende kostprijs.

Contactgegevens

+31 (0)10 - 4180 758
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Begoniastraat 6
  3051 LC Rotterdam
 

Wij zijn aangesloten bij...